rodinný dům Otvovice

Venkovský dům, doplněný původně koňskými stájemi na pozemku leží v severním svahu na okraji obce. Podlouhlý pozemek je lemován lesem a pastvinami. Dům se nachází v části přiléhající ke vsi, přičemž hlavní obytné části jsou orientovány do volného prostoru louky. Jednoduchá silueta třípodlažního domu je doplněna o prvek „oka“ mířícího na jih a nechává do domu vstupovat na pozemku cenné sluneční paprsky. Další prvek, který hmotu doplňuje je garážové stání.
spolupráce s Ing. Drahomírem Stroupkem