propojení veřejných prostor Mladá Boleslav


spolupráce s prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem a Ing. Danielou Maxovou