Escaperoom Rymden

Sätt på timern när ni börjar. Ni har 30 minuter på er!

FÖRSTA RUMMET

ANDRA RUMMET

TREDJE RUMMET


FJÄRDE RUMMET

FEMTE RUMMET

SJÄTTE RUMMET

SJUNDE RUMMET

ÅTTONDE RUMMET

NIONDE RUMMET

TIONDE RUMMET