O Záři

Vážení rodiče, děti a přátelé,

představujeme Vám turistický oddíl, který je v činnosti již od roku 1980 a vyrostla v něm celá řada skvělých instruktorů, vedoucích, ale i lidí, kteří se již aktivní činnosti v oddíle neúčastní. V oddíle učíme děti samostatnosti, přátelství, kreativitě, práci v kolektivu, schopnosti organizace a komunikaci, ale samozřejmě i turistice, tábornictví a různým sportům. Nabízíme aktivní strávení volného času, a to jednou týdně na schůzce a jednou měsíčně na výletě. V zimě pořádáme týdenní zimní soustředění. V létě je naše celoroční činnost zakončena třítýdenním letním táborem, kde vrcholí i celoroční hra. Na oba tábory jezdíme do Orlických hor, kde ještě s druhým oddílem vlastníme táborovou základnu. Detailněji si o naší činnosti počtete v záložce o programu.

V oddíle se o děti starají dospívající instruktoři. Celkovou organizaci pak zaštiťují dospělí vedoucí. Všichni podstupují každoroční přezkoušení, abychom nabídli co nejkvalitnější a nejzodpovědnější práci s dětmi. Kromě té nabízíme zkušenost i při vzdělávání. Zdravovědu a první pomoc učí studenti a studentky medicínských vysokoškolských oborů, práci s mapou mimo jiné i kartografové a při sportování využíváme poznatků skutečných profíků na lyžích, ve vodě i s balonem.

Pravidelné schůzky se konají každý týden. Každé dítě by mělo pravidelně docházet. Minimálně jednou do měsíce pořádáme výlet, a to buď jednodenní nebo třídenní. Ti, kdo nestíhají z různých důvodů pravidelné schůzky, s námi mohou jezdit na výlety a tábory a být tak plnohodnotným členem oddílu. O to víc je ale potřeba pravidelná účast na těchto akcích, aby všichni členové udržovali pravidelný kontakt a vytvořili tu správnou oddílovou atmosféru.

Veškeré akce plánované na celý rok jsou uvedeny v celoročním plánu. Bližší informace o výletech pak v jednotlivých plánech.

Zápisné se platí 1000 Kč na jeden kalendářní rok vždy začátkem roku. Začnete-li chodit po prázdninách, od září do prosince se platí 300 Kč.

Na schůzky se žádné další poplatky neváží. Ceny výletů jsou vždy uvedeny v plánu a pohybují se okolo 100 Kč za jednodenní výlet a 800 Kč za třídenní výlet. Poplatky za výlet slouží k zaplacení dopravy, stravy a materiálu, vedoucí i instruktoři jezdí na výlety bez nároku na finanční odměnu.

Formou her a soutěží napomáháme k rozvoji osobnosti dětí. I v dnešní době víme, co chce oddíl nabídnout. Předkládáme možnost rozumného prosazení se v kolektivu. Děti soustavnou několikaletou výchovou připravujeme na uplatnění se v životě. Naučí se u nás především komunikaci, pracovitosti, zodpovědnosti vůči sobě i vůči ostatním. Sebeprosazení, kreativitě, respektování pravidel a řádu ve společnosti, slušnému a vhodnému chování a v neposlední řadě turistice, tábornictví a sportovnímu nadšení. Již několik generací vedoucích a instruktorů předává své zkušenosti mladším kamarádům. Po 15. roce činnost v oddíle neustává, člen dostává míru zodpovědnosti a proces vzdělávání pokračuje. Mnoho našich členů dnes našlo své místo v životě.