Celoroční hra

Fantasy svět

Za devatero horami a devatero řekami - nebo možná ještě dál - prý existuje země, kde jsou možné nevídané věci. Rostliny tu dorůstají neobvyklých velikostí a barev. Na souši, v moři i ve vzduchu žijí roztodivná zvířata, některá podobná těm, která známe, jiná zcela odlišná. Nekonečné zelené pláně přecházejí ve vysoká pohoří tyčící se k nebesům. Najdeme tu úrodná pole i vyprahlé pouště, osídlenou krajinu i temné hvozdy. Také v tomto světě existují zvláštní síly, které my lidé v našem světě neznáme - kouzla, magie.Legendy říkají, že někteří obyvatelé tohoto světa je dokážou ovládat. Jsou to ale jen legendy. Nebo snad ne?

Faktem je, že nikdo nikdy v této bájné zemi nebyl, ani nikdo nezná její název. Protože není známa cesta, kudy se do ní dostat. Nebo jen byla zapomenuta...