Celoroční hra

Avatar: Poslední vládce větru

Legendy praví, že jedině příchod Avatara, vládce všech čtyř živlů, může ukončit válečné běsnění a tyranii. Tu všemi směry dříve mírumilovného světa šíří národ ohně - neukojitelní a nespoutaní krutovládci prahnoucí po stále větší moci. Po okupaci jižního vodního národa a postupném zabírání dalších a dalších měst království země následovala genocida kočovného národa větru. Všichni obdarovaní schopností vítr ovládat a využívat jeho bezrozměrnou sílu byli ohňovládci pozabíjeni. Všichni až na jednoho. Právě poslední vládce větru by měl být dle proroctví onen spasitel. Na jeho příchod se však čeká příliš dlouho a každý rok je čekání nervóznější.

My, obdarovaní vládnout živly vody či země, povedeme odboj proti tyranii národa ohně až do poslední chvíle. Uhasíme tolik plamenů a pošetříme tolik času, kolik bude Avatar potřebovat. Bude však naše úsilí stačit? Není příchod vládce všech živlů pouhou babskou povídačkou? Věříme, že ne. A dokud věříme, budeme bojovat!