Instruktoři a vedoucí

Instruktoři a vedoucí

V oddíle fungují zkušení instruktoři a vedoucí, kteří sami v oddíle vyrůstali.

Instruktorovi je 15 až 17, vede děti v bojovkách, motivuje a učí, jde jim příkladem, ale také dohlíží na to, aby měly vyčištěné zuby a převléknuté prádlo, utěšuje je v nepohodě a řeší problémy.

Vedoucí je člen oddílu nad 18 let, supervizuje instruktorovu práci, zařizuje a dělá program akcí, vaří, ale i ošetřuje či spravuje finance.


Tyto funkce jsou udělovány hlavním vedoucím každého oddílu na základě písemných i ústních zkoušek. Školení a zkoušky probíhají vždy o velikonočních prázdninách na naší táborové základně, po několika dnech přednášek a minikurzů (zdravověda a první pomoc, psychologie a pedagogika, turistika, bezpečnost v terénu i při práci, hospodaření a právo). Instruktoři mají povinnost toto školení každým rokem opakovat. STTO si tak udržuje kvalitu kvalifikace a vychovává tak zdatné vedoucí.