Znaky

Naše znaky

Všechny znaky (s výjimkou zimních a znaků Lvíčat) se udělují u závěrečného ohně na konci letního tábora.

Znaky Lvíčat

Náš nejdůležitější znak se uděluje za činnost v oddíle, účast na akcích, kamarádské chování a v neposlední řadě také znalost oddílových tradic.

Má tři varianty: zelený, žlutý a gardový

Věrnostní znak

Uděluje se za počet let strávených v oddíle.

Stříbrný za 5 let, zlatý za 7 let.

Odbornosti

Každá odbornost má tři stupně: čekatel (zelená), I. stupeň (žlutá), II. stupeň (červená)

Zdravotník

 • ošetří lehká zranění

 • sežene pomoc u vážných

 • ví, jak se zranění vyvarovat

Kuchař

 • bezpečně ovládá oheň

 • připravuje pokrmy

 • zná kuchařská pravidla

Průzkumník

 • orientuje se dle mapy a buzoly

 • umí se plížit i stopovat

 • plánuje a vede výlety

Spojař

 • šifruje a dešifruje

 • píše, čte a vyřizuje zprávy

 • shání a uchovává informace

Turista, táborník, zálesák

Všestrannost v turistických a tábornických dovednostech. Kombinace všech 4 odborností a mnoho věcí navíc. Uzle, kytičky, stromy, práce s mapou, morseovka, první pomoc, rozdělávání ohně, znalost historie ČR a našich památek a mnoho dalších věcí. To vše by měl ovládat nositel tohoto znaku.

I tento znak má několik stupňů podle obtížnosti: pejsek/kočička pro nejmladší, turista, táborník a zálesák.

Tři orlí pera

Znak, který na košili nosí jen několik vyvolených. Podle mnohých nejprestižnější a nejobtížnější zároveň.

Zkouška tří orlích per má tři části:

 • hladovka - 24 hodin nic nejíst

 • mlčení - 24 hodin nepromluvit ani slovo

 • samotka - přežít 24 hodin o samotě v lese, uvařit si a pozorovat tábor a přitom nebýt sám zpozorován

Všechny tři zkoušky musí být splněny na jednom táboře. Znak se poté uděluje při slavnostním rituálu přesně o půlnoci u závěrečného ohně.

Zimní znaky

Udělují se pouze na zimním táboře.

Střelec

Umí bezpečně a dobře střílet ze vzduchovky a luku, ví, jak se o zbraně starat.

Lyžař

Umí dobře sjezdovat i běžkovat, ví jak se chovat v zimě na horách.

Lyžař tři stupně: Vločka, Lyžař I, Lyžař II

Znaky patří na košili!

Kam je našít? Mrkni do sekce Vybavení.