เส้นทางการ เดิน –วิ่ง ระยะทาง ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร