Social Studies Grades 5-8

Mr. M. McLoughlin
Grade 8 - Social Studies - US History

https://classroom.google.com/c/MzIwNjUzMjQxOTk4?cjc=esxx5wa


Grade 7 - Social Studies - US History

https://classroom.google.com/c/MzIwNjUzMjQyMDM2?cjc=toenj7z


Grade 6 - Social Studies - The Eastern Hemisphere

https://classroom.google.com/c/MzIwNjUzMjQyMDYw?cjc=cepqjdd


Grade 5 -Social Studies - US History

https://classroom.google.com/c/MzIwNjUzMjQyMDg4?cjc=bh7v4t4