MISTRZOSTWA POLSKI 

SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

REGULAMIN

VII OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STO

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 

Kierownictwo:

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

Organizator:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Juliusza Słowackiego

ul. Stradomska 10

31-058 Kraków

 

Termin i miejsce:

21.10.2023 r. (sobota)  godzina 9:00 – Kraków, Park Jordana ul. Reymonta

 

Tereny zielone w Parku Jordana pomiędzy ul. Reymonta, ul.Reymana, ul. 3-go Maja. Pętla powtarzalna o długości 500m i 1 km.

 

Projekt programu minutowego:

 

9:00 – 500m dziewczęta młodsze SP – 2016 r. i młodsze

9:10 – 500m chłopcy młodsi SP – 2016 r. i młodsi

9:20 – 500m dziewczęta starsze SP – 2014-2015r.

9:35 – 500m chłopcy starsi SP -2014-2015r.

9:50 – 500m dziewczęta starsze SP – 2013r.

10:00 – 500m chłopcy starsi SP– 2013r.

10:10 – 1000m młodziczki – 2011-2012r.

10:25 – 1000m młodzicy – 2011-2012r.

10:40 – 1500m juniorki – 2008-2010r.

11:00 – 1500m juniorzy – 2008-2010r.

11:20 – 2000m juniorki starsze – 2004-2007r.

11:40 – 2000m juniorzy starsi – 2004-2007r.

12:00 – 3000m bieg otwarty ( Mistrzostwa Polski Nauczycieli )

 

Uwaga: Dekoracje za miejsca I-VI: 20 minut po zakończeniu każdego biegu.

 

Zasady uczestnictwa:

Prawo uczestnictwa mają zawodnicy-uczniowe wszystkich Szkół zarówno Niepublicznych, jak i Publicznych w Polsce. Uczestnicy muszą posiadać aktualne badania zdrowotne lub pisemną zgodę rodzica,  prawnego opiekuna.

 

 

 

Zgłoszenia:

Każdy zawodnik może być zgłoszony do jednego biegu. Zgłoszenia wysyłane są przez szkoły na adres mistrzostwa@sto64.krakow.pl

W zgłoszeniu zawodnika powinno znajdować się: imię i nazwisko, data urodzenia, dystans i szkoła, którą zawodnik reprezentuje,(niezbędne do punktacji zespołowej).

 

Nagrody:

• indywidualnie za miejsca I-III zawodnicy otrzymują medale, oraz nagrody

• indywidualnie za miejsca IV-VI dyplomy

• drużynowo za miejsca I-III w punktacji klubowej puchary oraz dyplomy

 

Klasyfikacja drużynowa:

Do klasyfikacji drużynowej zaliczana jest suma punktów zdobytych przez zawodników w starcie indywidualnym we wszystkich biegach w-g klucza:

 

1 miejsce- 24 pkt.                  8 miejsce – 13 pkt.         15 miejsce – 6 pkt.

2 miejsce - 22 pkt.                 9 miejsce – 12 pkt.         16 miejsce – 5 pkt.

3 miejsce – 20 pkt.                10 miejsce – 11 pkt.        17 miejsce – 4 pkt.

4 miejsce – 18 pkt.                11 miejsce – 10 pkt.        18 miejsce – 3 pkt.

5 miejsce – 16 pkt.                12 miejsce – 9 pkt.          19 miejsce – 2 pkt.

6 miejsce – 15 pkt.                13 miejsce – 8 pkt.          20 miejsce – 1 pkt

7 miejsce – 14 pkt.                14 miejsce – 7 pkt.

 

 Weryfikacja:

Podczas weryfikacji zawodnik powinien przedstawić ważną legitymację szkolną, lub inny dokument stwierdzający tożsamość, ważne badania lekarskie.

Weryfikacja, odbiór pakietów startowych w dniu 20.10.2023r. (piątek) od godz. 17:00 do godz. 20:00 w Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 ul.Krowoderska 8, oraz w dniu 21.10.2023r. od godz.7:30 do 8:40 w Parku Jordana w biurze zawodów.

 

Opłaty startowe:

Opłata startowa w wysokości 50 zł./osobę (pakiet obejmuje : numer, agrafki, koszulkę, napój, gadżety ) Płatne w biurze zawodów.

 

Zasady finansowania:

Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty osobowe uczestniczące szkoły.

Organizator nie zapewnia noclegu, szkoły organizują nocleg we własnym zakresie.

 

Inne:

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod numerem tel. 669143897