ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

การนิเทศก์การฝึกประสบการวิชาชีพครู

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ นำโดยนางอารีย์ โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำการต้อนรับอาจารย์ ดร. พสุ ปราโมกข์ชน อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาผู้ได้รับการนิเทศ คือ นางสาวมนปริยา วรกุล นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

มอบรางวัลให้กับนักเรียนและครู

มอบรางวัลแข่งขันหน้าเสาธง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
นางอารี โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ มอบรางวัลให้กับนักเรียนและคุณครู
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในกิจกรรมที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่

นางอารีย์ โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำตัวครูใหม่ นายวรายุทธ์ นันทานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อจัดการแข่งขันท่องอาขยานระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคารป้ายคำ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

กิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

นักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เข้ารับการอบรมในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม รับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กและเยาวชน ในรูปแบบการอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ..........

ผลงานความสำเร็จ

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
ประจำปี 2565

ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์ กันธิยะ
รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

........

........