ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายวิทวัฒน์ ณวรรณมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพร...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

การนิเทศก์การฝึกประสบการวิชาชีพครู

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ นำโดยนางอารีย์ โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำการต้อนรับอาจารย์ ดร. พสุ ปราโมกข์ชน อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาผู้ได้รับการนิเทศ คือ นางสาวมนปริยา วรกุล นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

มอบรางวัลให้กับนักเรียนและครู

มอบรางวัลแข่งขันหน้าเสาธง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
นางอารี โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ มอบรางวัลให้กับนักเรียนและคุณครู
ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในกิจกรรมที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ยินดีต้อนรับข้าราชการใหม่

นางอารีย์ โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำตัวครูใหม่ นายวรายุทธ์ นันทานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ผลงานความสำเร็จ

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
ประจำปี 2565

ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์ กันธิยะ
รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

........