Gewijzigde samenwerking EC Adapt per 1 januari 2022

Gewijzigde samenwerking

Tot en met 31 december 2021 verzorgde Expertise Centrum Adapt de leerlingenzorg binnen de deelregio De Brug.

De schoolbesturen die gezamenlijk de deelregio vormen, hebben besloten de samenwerking in EC Adapt niet voort te zetten. EC Adapt gaat door in samenwerking met Stichting De Akker en Scholengroep IJsselrijk.

Voor nadere informatie over leerlingenzorg en passend onderwijs kunt u contact opnemen met de afzonderlijke schoolbesturen: