praktische informatie

gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden bewaard in de ton bij de kapstokken van de bovenbouw. Na iedere vakantie wordt deze geleegd.

Gymnastiek

Onderbouw

De gymlessen voor de onderbouw worden gehouden in het speellokaal op de 1e verdieping. De kinderen hebben hierbij gymschoenen nodig, het liefst zonder veters. De gymschoenen worden op school bewaard.

Midden- en bovenbouw

De kinderen van de midden- en bovenbouw gymmen op dinsdag- en donderdagmiddag in de sporthal. De kinderen hebben gymkleding en gymschoenen nodig.

Jarige kinderen

Voor jarige kinderen wordt in de onderbouw een feestkring georganiseerd. Ouders zijn hierbij van harte welkom. In groep 3 t/m 8 organiseren de kinderen, samen met de leerkrachten, drie keer per jaar een verjaardagsviering voor elkaar, telkens voor voor ongeveer 1/3 deel van de kinderen. Deze viering noemen we ‘het frisfeest’.

Jeugdgezondheidszorg

Onze school valt onder de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Gooi & Vechtstreek. De JGZ heeft tot taak de gezondheid van basisschoolkinderen te bevorderen en afwijkingen of ziekten vroeg op te sporen.

  • Alle kinderen worden onderzocht door de jeugdarts.
  • 7e Jaars worden nogmaals uitgenodigd voor een onderzoek.
  • In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, ontvangt u een oproep voor twee vaccinaties:
    • Difterie, Tetanus, en Polio (DTP)
    • Bof, Mazelen en Rodehond (BMR)

U kunt met vragen of problemen over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling van uw kind terecht bij de JGZ. Er werken artsen, verpleeg­kundigen, logopedisten en dokters­assistenten.

Een verzoek kan ook uitgaan van een kind zelf of van de leerkracht. Als daar aanleiding toe is, wordt een afspraak gemaakt voor een extra onderzoek of gesprek.

De JGZ is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur via telefoon 035-6926350. E-mail: jgz@ggdgooi.nl of logopedie@ggdgooi.nl of internet: www.ggdgooi.nl.

Schooltijden

Groep 1 t/m 4

Maandag, dinsdag en donderdag 8.30 – 12.00 en 13.15 – 15.15 uur

Woensdag 8.30 – 12.30 uur

Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Groep 5 t/m 8

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.00 en 13.15 -15.15 uur

Woensdag 8.30 – 12.30 uur

Schoolverslagen

Schoolverslagen groep 2 t/m 7

De kinderen van groep 2 t/m 7 krijgen twee keer per jaar een schoolverslag, in februari en juni. De verslagen worden door de ouders op school opgehaald. Na de 10 minutengesprekken worden de schoolverslagen weer op school ingeleverd.

Schoolverslagen groep 8

Groep 8 krijgt in januari het schoolverslag in de vorm van een brief van de leerkracht aan het kind. Bij het daarop volgende adviesgesprek zijn zowel de ouders als het kind aanwezig. De achtste jaars schrijven hun laatste schoolverslag zelf.

Studiedagen

Er zijn verschillende studiedagen en -middagen gepland waarop het team vergadert of zich bijschoolt. De kinderen zijn dan vrij. De studiedagen staan in de jaarkalender in social schools

Verlof onder schooltijd

Verlof onder schooltijd kan worden verleend wegens gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld een bijzonder familiefeest of in verband met seizoensgebonden werkzaamheden van ouders. Dit verlof dient zes weken van tevoren aangevraagd te worden via social schools. Daarnaast moet in een aantal gevallen ondersteunende documenten bij aangeleverd te worden. De directie kan hier meer over vertellen. Informatie is ook te vinden op www.rblgooi.nl.

Verzekeringen

De school heeft een collectieve verzekering afgesloten. Deze geldt ook tijdens het overblijven en de buitenschoolse activiteiten, zoals kamp, avondvierdaagse, excursies en dergelijke. Assisterende ouders zijn automatisch meeverzekerd.