overblijven

onze overblijfdames! (een deel van hen...)

Op onze school kunnen de ouders ervoor kiezen de kinderen op school de middagpauze te laten doorbrengen. De overblijf wordt verzorgd door enthousiaste en gemotiveerde overblijfmedewerkers. Het overblijven bestaat uit twee gedeelten namelijk de lunch, die nuttigen de kinderen in de klas bij de groepsleerkracht en ontspannende activiteiten die begeleid worden door het overblijfteam.

We proberen tijdens het overblijven zo veel mogelijk een huiselijke, gezellige sfeer te creëren binnen de pedagogische lijn van de school. Hierin staan de gemeenschap, voor elkaar zorgen en elkaar helpen centraal. We willen dat de kinderen zich prettig en veilig voelen tijdens het overblijven. Verder proberen we de oudere kinderen een actief aandeel te geven in de sfeer tijdens het overblijven.

Wat geeft u uw kind voor het overblijven mee? Wij zijn voorstanders van de gezonde lunch. Geef uw kind brood, (schoongemaakt) fruit en drinken mee. Het is handig als u de naam van uw kind op de drinkbeker en broodtrommel zet.

Scholing

Door het volgen van diverse cursussen professionaliseren onze overblijfouders zich. De school biedt de volgende scholingsmogelijkheden aan voor overblijfkrachten:

    • De Kinder-EHBO-cursus
    • Cursus Verantwoord overblijven (het streven is om ten minste de helft van de overblijfkrachten deze cursus te laten volgen)
    • Cursus Coördinatie overblijven

Abonnement en/of incidenteel

U kunt uw kind op vaste dagen laten overblijven. U neemt dan een abonnement. Het overblijven kost dan €2,- per dag. U kunt ook incidenteel gebruik maken van de overblijf. Dan kost een keer overblijven €2,50 per dag. Een mengvorm is ook mogelijk, waarbij u voor bepaalde dagen een abonnement afneemt en daar buiten soms incidenteel.

De leerkrachten registreren de kinderen die om 12:00 uur overblijven. Per vijf weken wordt de rekening opgemaakt en automatisch afgeschreven.

Inschrijven

Om uw kind in te schrijven maakt u gebruik van het inschrijfformulier rechts bovenaan deze pagina.

Een belangrijk aandachtspunt voor bij het nieuwe contract:

Iedereen in Nederland krijgt een langer rekeningnummer: IBAN (International Bank Account Number). Vanaf 1 februari 2014 geldt alleen IBAN. Tot die tijd is er een overgangsfase: dan kunt u zowel de oude rekeningnummers als IBAN gebruiken. Wij hebben het overblijfcontract uiteraard ook aangepast en vragen dus nu ook om uw IBAN. U vindt uw IBAN op uw rekeningafschriften. U kunt uw IBAN ook opzoeken op ‘ www.overopIBAN.nl ’ of download de app in de app store. IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens, IBAN eindigt altijd met uw huidige rekeningnummer. In andere landen kan IBAN langer zijn.

U kunt het formulier:

• uitprinten, ondertekenen, scannen en mailen naar de overblijfcoördinator

• uitprinten en ondertekend inleveren bij de overblijfcoördinator

• uitprinten en ondertekend inleveren op school t.a.v. de overblijfcoördinator

Aanwezigheid/afwezigheid kind tijdens overblijven

Heeft uw kind een vaste overblijfdag(en), dan gaan wij er vanuit dat uw kind op deze dag(en) komt eten. Afwezigheid van kinderen die staan opgegeven voor het overblijven, wordt altijd gecheckt.

Van de ouders verwachten wij ook dat wanneer uw kind niet overblijft, u ervoor zorgt dat uw kind afgemeld wordt (op de overblijflijst). Dit is van belang in verband met brandweer-voorschriften in het geval van eventuele calamiteiten.

Ook wanneer uw kind wel moet overblijven op een dag dat hij of zij dat normaal niet doet (strippenkaart) moet u dat doorgeven aan school. Dit kunt u doen door, uiterlijk op de dag zelf voor 10.00 uur, een kruisje te zetten op de overblijflijst. De overblijflijst hangt in het kantoortje rechts na de ingang van de school.