het team

Een fijne, veilige sfeer in de groep geeft kinderen een goede basis om zich te ontwikkelen. Door de leerkrachten wordt hieraan veel aandacht besteed. Dit doen zij bijvoorbeeld door met de kinderen in gesprek te gaan over vriendschappen, helpen en geholpen worden en omgangsnormen. Maar ook door activiteiten te organiseren waarbij de kinderen met elkaar in contact komen en moeten samenwerken.

Voor vragen over uw kind kunt u contact opnemen met de betreffende leerkracht. Dit kan per email of persoonlijk, bijvoorbeeld tijdens het brengen of halen. Ook is het altijd mogelijk een afspraak te maken, klik hiervoor op de link bij de naam van de leerkracht.

locatiedirecteur

Yaron de Bok

Wat is jouw rol binnen de Sterrenwachter?

Ik heb meerdere rollen. Ik ben locatieleider van de Sterrenwachter. Daarnaast sta ik nog één dag in de week bij 7/8 (de Ewoks) voor de klas.

Waarom Jenaplan?

Een van de belangrijkste pijlers van Jenaplan is: Iedereen is uniek en iedereen moet aangesproken worden als totale persoon. Maar het unieke staat wel altijd in de relatie tot de gemeenschap. We zijn geen individueel onderwijs. Dat is ook niet iets dat we willen. We geloven in de kracht van de gemeenschap en daar horen, naast de kinderen en de leerkrachten, zeker ook de ouders bij.

Waarom de Sterrenwachter?

De Sterrenwachter heeft een heel bijzonder team. Het is een klein, heel gemêleerd, team, met verschillende kwaliteiten op verschillende plekken. En als je het dan ook nog voor elkaar krijgt om elkaar daarin aan te vullen, dan heb je een hele sterke basis.

Wat hoop je de kinderen mee te geven?

Dat kinderen echt voelen dat ze zwaar oké zijn. Als je niet uitkijkt, benadrukt een schoolsysteem kinderen continu in wat ze niet kunnen. Daar word je echt niet beter van. Als kinderen zich veilig, prettig en waardevol voelen op een school dan gaan ze zich ook ontwikkelen.
Intern Begeleider

Irene van Ooijen

Wat is jouw rol binnen de Sterrenwachter?

Ik werk twee dagen bij de kleuters, 1/2, de Sterretjes, en twee dagen als intern begeleider.

Wat houdt dat precies in, intern begeleider?

Ik ben het vangnet. De leerkrachten doen datgene waar ze goed in zijn: lesgeven, zien wat ieder kind nodig heeft, oplossingen bedenken wanneer het even niet zo lekker loopt. En als zij daar in vast lopen, dan kunnen ze mij inschakelen. In ben ook een beetje de achterwacht. Ik volg de kinderen vanaf het begin tot het einde van hun schooltijd. Ook elk teamlid moet het idee hebben dat we het samen doen.

Wat trekt je aan aan Jenaplan?

Dat de accenten liggen op de dingen waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. School stopt niet bij rekenen, taal en de projecten, er zit nog een belangrijke basislaag onder: je veilig en je fijn voelen. Dan ga je je ook willen ontwikkelen. Samenwerken is daarbij een heel belangrijk onderdeel.

En aan de Sterrenwachter?

De Sterrenwachter is voor mij heel erg een vertolking van Jenaplan. Het samenwerken, ieders talenten benutten. Er is ruimte voor ieders individu. Daar helpen de kringen ook bij. Dat je de dag echt begint met: Hoe zit jij er nu bij?

Wat hoop je de kinderen mee te geven?

Ontdek hetgeen wat jou zo uniek maakt! En wees dan zo volledig mogelijk jezelf


groep 1/2

Henny van der Heijden

Wat is jouw rol binnen de Sterrenwachter?

Ik ben groepsleerkracht van 1/2, de Sterren.

Waarom Jenaplan?

Bij de kleuters ligt het accent vooral op spelend leren: leren door te doen, te ervaren, te benoemen en te herhalen. Tijdens de bouwprojecten werken de kinderen alleen of samen aan een activiteit en leren we de kinderen elkaar te helpen als dat nodig is. Maar al die basisvaardigheden van de kleuters blijven ontzettend belangrijk in de latere jaren. Het samenwerken, het communiceren, het samen problemen oplossen. Door de samenstelling van de stamgroepen zijn de kinderen alle jaren ook een keer de jongste, of de oudste van de groep.

Waarom de Sterrenwachter?

De Sterrenwachter is een kleine school, waardoor de kinderen elkaar snel leren kennen. Daar zijn met name de schoolprojecten, die het hele jaar door plaatsvinden, debet aan. De start van het schooljaar, en dan met name het schoolkamp rond een thema voor alle groepen, met de startspelen georganiseerd door het team en de hulp van de ouders, spreekt me heel erg aan. Het jaar afsluiten met een schoolbreed project, met eindfeest en gezellige afsluiting met de ouders, vind ik ook zeer waardevol.

Wat hoop je de kinderen mee te geven?

Ik hoop de kinderen te verbinden. Dat ze uitdagingen durven aangaan en open durven zijn. Dat ze tevreden zijn over hoe ze het doen, en over wie ze zijn.


groep 3/4

Hans Jolink

Wat is jouw rol binnen de Sterrenwachter?

Ik ben groepsleerkracht van 3/4, de Supernova’s.

Waarom Jenaplan?

Ik heb nooit anders gedaan. Ik vind de stamgroepen eigenlijk het leukst. Dat er verschillende jaren door elkaar zitten. Ik denk dat het voor veel kinderen heel goed is, dat ze kans krijgen die verschillende rollen te spelen. In een gewone klassikale school ben je altijd of de beste of de zwakste of iets er tussenin. Dat blijft acht jaar zo, in heel veel rollen. Het hele sociale component vind ik ook erg belangrijk, precies datgene wat mensen juist in deze maatschappij zo hard nodig hebben.

Waarom de Sterrenwachter?

De manier waarop de leerkrachten hier met kinderen omgaan, het sociale component, vind ik heel erg prettig. Dat vraagt een stukje openheid en een stukje verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Dat geldt ook andersom. Dit is een school waar kinderen respect hebben voor elkaar en voor de volwassenen, waar kinderen heel veel plezier kunnen maken maar ook lekker aan de slag gaan.

Wat hoop je de kinderen mee te geven?

Wat ik in het onderwijs momenteel heel erg jammer vind is dat alles zo jachtig is. Er moet zo veel. Als ik de kinderen een wat meer ontspannen sfeer mee kan geven, zou dat heel mooi zijn.


groep 5/6

Esmeralde Borchert

Wat is jouw rol binnen de Sterrenwachter?

Ik ben leerkracht, stamgroepleider heet dat officieel bij Jenaplan. Van groep 5/6, de Marsmannetjes.

Waarom Jenaplan?

Een van de dingen die mij het meeste aanspreekt is dat je natuurlijk moet leren rekenen, schrijven, lezen, maar dat dat niet het doel op zich is, maar dat het handvatten zijn om de wereld om je heen mee te ontdekken. Veel scholen zijn heel erg gefocust op cijfers achter de komma in plaats van op: wie ben ik nou eigenlijk? Waar liggen mijn interesses en mijn talenten?

Waarom de Sterrenwachter?

De Sterrenwachter is echt een gemeenschapje. Dat is ook het leuke van een kleinere school. Je ziet ook echt dat zorgzame van de oudere voor de jongere kinderen. Dat vind ik ook wel een gemis in het reguliere onderwijs. Als jij ergens niet goed in bent, bijvoorbeeld zwak bent in rekenen, ben je altijd de zwakste in rekenen. Terwijl in dit gemengde stamgroepensysteem, ben je eerst misschien de jongste, maar daarna weer een van de oudsten in de groep. En dan ben jij diegene die een jonger kind kan helpen.

Wat hoop je de kinderen mee te geven?

Dat ze zichzelf leren kennen en de wereld om hen heen en hun plaats daarin ontdekken.


groep 7/8

Tim Oostrik

Wat is jouw rol binnen de Sterrenwachter?

Ik sta dit jaar vijf dagen in de week voor groep 7/8, de Twixies.

Waarom Jenaplan?

Het Jenaplanonderwijs spreekt me heel erg aan omdat het een goede weergave is van de maatschappij. Dat is toch ook uiteindelijk waar je de kinderen op voorbereidt. Je bent hier op school als individu, maar je bent er ook met elkaar. In het reguliere onderwijs wordt vaak heel erg gekeken naar wat er allemaal beter kan. Bij het Jenaplan mag je zijn zoals je bent. Je wordt niet afgerekend op je verschillen.

Waarom de Sterrenwachter?

Wat ik aan de Sterrenwachter mooi vind, is dat wat we naar de kinderen uit proberen te dragen, we ook naar elkaar uitdragen, als team. Je krijgt als leraar de ruimte voor waar je goed in bent, en waar je misschien wat minder goed in bent, daarin vul je elkaar aan.

Wat hoop je de kinderen mee te geven?

Je wordt van kinds aan geleerd te kijken naar wat er nog niet zo goed gaat. Ik hoop dat kinderen wat meer leren om gewoon blij met zichzelf te zijn, zonder steeds te denken: ik kan een heleboel dingen niet. Volgens mij kun je een heleboel dingen wél. Laten we daar de nadruk op leggen.

groep 3/4 en 5/6

Miranda Koster

Wat is jouw rol binnen de Sterrenwachter?

Ik ben de algehele gangmaker van de school, haha! Ik sta twee dagen voor groep 3/4, de Supernova's. Eén dag voor groep 5/6 en één dag verzorg ik extra ondersteuning buiten de groepen

Waarom Jenaplan?

Ik vind acceptatie heel belangrijk, je eigen plek vinden. Het gevoel dat je er helemaal mag zijn zoals je bent. Voor mij is dat de kern van het onderwijs. We zijn allemaal anders, gelukkig maar! Het sociale aspect vind ik ook heel belangrijk, de gesprekken met kinderen, dat je hen een veilige plek kunt geven. Ik had zelf een juf in groep 8 die mij ontzettend gesteund heeft op het moment dat ik dat echt nodig had. Zo’n rol hoop ik ook te kunnen vervullen.

Waarom de Sterrenwachter?

Het feit dat het niet zo’n grote school is, vind ik fijn. Voor mij zijn het vooral de mensen die er werken. Het is een heel saamhorige school. De projecten vind ik heel erg leuk, het toneelspelen, het verkleden, de muziek. Het feit dat ze zo creatief zijn met z’n allen vind ik ontzettend gaaf.

Wat hoop je de kinderen mee te geven?

Een sterker zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Het geloof dat wie ze zijn en wat ze zijn dat dat goed is. Dat ze niet hoeven te veranderen, want elk mens is van nature een mooi mens. Dus wees jezelf, je bent uniek.


groep 1/2

Minou van Ek

Wat is jouw rol binnen de Sterrenwachter?

Ik sta van maandag tot en met woensdag voor de klas bij groep 1/2, de Sterren.


Waarom Jenaplan?

Ik heb niet specifiek voor het Jenaplanonderwijs gekozen. Ik werkte bij de overkoepelende stichting waar verschillende soorten basisschoolonderwijs onder vallen. Ik heb wel het gevoel dat bij deze vorm van onderwijs de ontwikkeling van het kind echt centraal staat, waarin ieder kind zijn eigen tempo aan mag houden.


Waarom De Sterrenwachter?

Dat het een kleine school is vind ik fijn. De lijnen zijn kort, overzichtelijk. Het saamhorigheidsgevoel spreekt me hier ook heel erg aan. Dat alle kinderen samenkomen tijdens de weekopening, dat het schooljaar begint met een kamp, zodat ook de nieuwe kinderen elkaar meteen beter kunnen leren kennen. Er wordt echt gekeken hoe er het beste uit ieder kind gehaald kan worden.


Wat hoop je de kinderen mee te geven?

Dat fouten maken helemaal niet erg is. Daar leer je juist van. We moeten uitkijken dat het niet allemaal een voortdurende wedloop wordt. Wie is de snelste? Wie is de eerste? Dat maakt niet uit, alles is goed. Je mag zijn wie je bent. Met een beetje zelfvertrouwen kom je een heel eind.


meerscholen directeur

Marga Duijn

Wat is jouw rol binnen de Sterrenwachter?

Sinds 1 augustus 2018 ben ik meerscholendirecteur van de Sterrenwachter in Hilversum en van Kindcentrum Koningin Emma in Bussum. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag vind je me meestal hier, op de Sterrenwachter.

Hoe vul je die functie in?

Yaron is het gezicht van school, ik ga over personeelszaken, de financiën en de grotere beleidslijnen. Het contact met de ouders, kinderen en leerkrachten vind ik ook heel belangrijk.

Wat trekt je aan aan het Jenaplanonderwijs?

Jenaplan is een fantastisch onderwijsconcept. Het reguliere onderwijs neemt geleidelijk aan steeds meer elementen hiervan over. Het centrale idee is dat ieder kind uniek is en op school de ruimte krijgt om zich sociaal, emotioneel en zelfstandig te ontwikkelen. Kinderen krijgen de gelegenheid om met behulp van het onderwijs zichzelf te ontdekken en zich verder te ontplooien. Hierdoor nemen ze vrijer en ondernemender deel aan onze samenleving.

En aan de Sterrenwachter?

De betrokkenheid van de ouders en van het team valt me heel erg op. De kinderen gaan vrij en spontaan met elkaar om. Dat saamhorigheidsgevoel vind ik heel erg mooi.

Wat hoop je de kinderen hier mee te geven?

Een veilige, leerzame en plezierige basisschoolperiode waar ze straks met een glimlach op hun gezicht aan terugdenken.