Organisatorisch

Stamgroepouders en Coördinatie activiteiten

Stamgroepouders zijn ouders die zich hebben opgegeven om de leerkrachten mee te helpen bij een aantal organisatorische zaken. Zij helpen bij activiteiten, regelen vervoer voor excursies, helpen bij feesten, etc.

Daarnaast helpen stamgroepouders ook nieuwe ouders op school op weg. Tijdens de eerste schoolperiode van uw kind kunt u bij de stamgroepouders terecht voor een rondleiding door de school en het wegwijs maken bij praktische zaken. Ook kunnen zij u informeren over diverse activiteiten op school en de participatie van ouders daarin.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Sterrenwachter heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders worden vertegenwoordigd door Boris Baetings en Michiel Mak. De personeelsgeleding bestaat uit de leerkrachten Esmeralde Borchert en Hans Jolink. De medezeggenschapsraad voert elke 6-8 weken overleg met de directie.


Overblijven

Onze school heeft geen continurooster. Hierdoor kunnen ouders kiezen of de kinderen tussen de middag thuis lunchen, of dat ze overblijven.

Kinderen die overblijven eten om 12:00 uur hun lunch samen met de leerkracht in de groep. Daarna kunnen ze spelen onder begeleiding van het overblijfteam, bestaande uit overblijfouders die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang heeft de school een convenant gesloten met Jump Inn (voorheen Speel Inn), een organisatie voor kinderopvang die in het zelfde gebouw als de school is gehuisvest.

Naast deze organisatie, zijn er nog diverse andere partijen in de buurt die kinderen op school komen ophalen.

Bestuur

Stichting ‘Talent Primair’

Onze school valt onder het bestuur van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. Deze stichting is op 1 september 2010 ontstaan door een fusie van Stichting Primair en Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland. De werknaam van de stichting is ‘Talent Primair’.

Praktische informatie

Hier treft u informatie aan, gesorteerd op thema. Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact met ons op!