zelf

Iedereen uniek

Het eerste basisprincipe van het Jenaplanonderwijs luidt: 'Ieder mens en ieder kind is uniek en heeft een eigen onvervangbare waarde. Het vierde basisprincipe verteld ons: 'Ieder mens moet zoveel mogelijk als totale persoon erkend en aangesproken worden. En wij vinden dat we hier in ons onderwijs vorm aan moeten geven.

Wij zien de uitgangspunten 'samen' en 'zelf' niet als tegenstelling. Ze vullen elkaar aan. Het leren doen we zoveel mogelijk samen. Aan het einde van de rit is het uiteraard wel de bedoeling dat de individuele deelnemers zich de stof ook allemaal eigen hebben gemaakt. En dat leren mag je moeilijk vinden, of makkelijk. Je mag er heel goed in zijn maar het mag ook met veel moeite en inspanning gaan.

Het kan zijn dat je dyslexie hebt, of ADHD. En dat mag. Het bent alleen niet 'de dyslect' of 'ADHD-er'. Je bent veel meer dan dat. Je kunt het hebben, en daar moet je mee leren omgaan, maar het definieert je niet.

En ondanks dat we graag zoveel mogelijk samen doen, is het uiteindelijk de bedoeling dat je ook leert op eigen benen te staan. Daarom richten we ook momenten en activiteiten in die niet samen worden gedaan, maar juist alleen.