samen leren

Alleen ga je harder, samen kom je verder...

Op de Sterrenwachter leren we in de eerste plaats samen. In een hechte werk- en leefgemeenschap werken we coöperatief. We hechten grote waarde aan het unieke individu met ieder zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. En we plaatsen dit altijd in de context van de gemeenschap. Want samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Kinderen leren hun eigen mogelijkheden kennen en leren ook om te gaan met hun beperkingen, zodat ze later op zichzelf kunnen staan. Dit kan uitsluitend in een omgeving waar de kinderen zich veilig en aanvaard voelen. Een noodzakelijke voorwaarde om tot optimaal leren te komen en één die eisen stelt aan de gemeenschap en het pedagogisch klimaat.