Samen leren, zelf kunnen

Op de Sterrenwachter leren we samen. Omdat we met elkaar veel meer kunnen en leren dan alleen. Samen leren we vaardigheden, vergaren we de kennis en ontwikkelen we onze creativiteit. Zodat we uiteindelijk op eigen benen kunnen staan.

Het Jenaplan op de Sterrenwachter is uiteraard volledig vervlochten met onze visie. In onze visie geven we aan op welke manier we het Jenaplanonderwijs op onze school vormgeven. En dat alles samengevat in ons motto: Samen leren, zelf kunnen.

Samen

Onze school is een gemeenschap. Hiertoe behoren alle kinderen, medewerkers en ouders. De groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Kinderen zijn oudste, jongste of middelste. De ouderen helpen de jongeren. Er ligt veel nadruk op samen werken, samen leren, samen leven.


Leren

Wij willen dat de kinderen zoveel mogelijk leren. En kinderen willen zoveel mogelijk leren. Ieder kind wordt geboren met een intrinsieke ontwikkelingsbehoefte. Ieder kind wil ‘groot’ worden. De natuurlijke nieuwsgierigheid bij kinderen is enorm. En die moeten we voeden en gebruiken. Bij WereldOriëntatie komen diverse kennisgebieden en vaardigheden samen, in een betekenisvolle context. Kinderen leren met hoofd, hart en handen. In thema’s en projecten die de vereiste leerstof samenbrengen in de voor de kinderen herkenbare samenhang.

Zelf

Binnen de gemeenschap, is er ook veel aandacht voor het individu. Want ieder kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Voor de ene extra uitdaging, voor de ander extra uitleg en begeleiding. Het samenwerken maakt niet afhankelijk. Het leert kinderen hun mogelijkheden en beperkingen kennen en daarmee om te gaan.Kunnen

We zijn een schoolgemeenschap. Dat betekent dat de kinderen in de eerste plaats komen om iets te leren. Kennis en vaardigheden zijn belangrijk en noodzakelijk voor het functioneren in de maatschappij. Dit behelst meer dan alleen de schoolse vaardigheden als rekenen, taal, lezen… Het gaat ook om zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, plannen, organiseren en creativiteit in de breedste zin van het woord.