Stuurgroep

Bart Portier

Algemeen directeur

Karen Van Den Brouck

Afdelingshoofd

Dagelijks bestuur

De stuurgroep zorgt voor het dagelijks bestuur van CAR Stappie vzw en bestaat uit de directie samen met de afdelingshoofden.

De stuurgroep zorgt voor het algemeen dagelijks beleid d.w.z.:

  • de uitwerking en aansturing van het personeelsbeleid
  • de uitwerking en bijsturing van het globaal kwaliteitsbeleid
  • de uitwerking, programmatie en planning van het zorgaanbod
  • de monitoring en optimalisatie van de in- en uitstroom van zorggebruikers m.b.t. een actief wachtlijstbeleid
  • de operationalisering van de globale werking en afstemming tussen de afdelingen
  • ...

Mieke Dumery

Afdelingshoofd

Kim Jeurissen

Afdelingshoofd