Missie & Visie

CAR Stappie vzw heeft tot doel een hoogstaand revalidatieaanbod uit te bouwen binnen een functionele en evenwichtige structuur van kwaliteit en financiële mogelijkheden en in complementariteit met andere voorzieningen in de regio.

Verder wil de organisatie haar expertise ten dienste stellen binnen het netwerk van hulpverlening door intensieve samenwerking en projecten waar onze expertise een meerwaarde kan zijn in het hulpverleningsaanbod voor de doelgroepen die binnen CAR Stappie vzw aan bod komen.

Dit revalidatieaanbod omvat de grondige multidisciplinaire diagnostiek, de multidisciplinaire en functionele revalidatie, de psychosociale en pedagogische opvolging van personen met een beperking en beoogt een optimale ontplooiing in functie van de gehele of gedeeltelijke maatschappelijke integratie of reintegratie van alle personen bij wie deze doelstelling wordt bedreigd en waarvoor een multidisciplinaire aanpak is aangewezen.

Deze doelstelling kan enkel met succes worden gerealiseerd op voorwaarde dat de revalidatie niet alleen focust op de cliënt maar ook op zijn omgeving.

Het revalidatieprogramma wil dit alles realiseren door het verhogen van de competentie van de client en zijn omgeving in functie van een optimale ontplooiing en welzijn, rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen.