Afdeling Gehoor

    • De afdeling Gehoor zorgt voor een aanbod aan hulpverlening voor personen met gehoorstoornissen. We bieden gehoorrevalidatie voor peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen in 3 leeftijdsclusters, nl.:
    • Peuters & Kleuters
    • Kinderen & Jongeren
    • Volwassenen

Aansluitend op het CAR-aanbod biedt de organisatie ook een onafhankelijke dienst voor hoorapparaataanpassing onder de naam Hoorexpert Oostende.