Kinderen & Jongeren

De afdeling Kinderen & Jongeren (K&J) biedt een zeer gevarieerd aanbod voor hulpverlening voor kinderen uit het lager onderwijs met complexe ontwikkelingsstoornissen. Er is eveneens een (beperkt) aanbod voor jongeren uit het secundair onderwijs. We spreken eveneens over een transdisciplinair aanbod voor zowel individuele als groepstherapie. Deze wordt georganiseerd in 3 clusters op basis van de inhoud van de begeleiding, nl.:

    • Sociaal - cognitieve aanpak
    • Cognitieve aanpak
    • Motorisch - sociale aanpak