Hulpmiddelen

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Oplossingen van A - Z

Er bestaan hoorhulpmiddelen voor mensen die nog geen hoortoestel gebruiken ( bijvoorbeeld een aangepaste wekker of draadloosluistersysteem voor televisie).

Daarnaast bestaan er ook heel wat hulpmiddelen die wel gebruikt kunnen worden in combinatie met hoortoestellen zoals FM- of ringleidingsystemen voor het verbeteren van het spraakverstaan, aangepaste telefoonsystemen of bluetoothcommunicatie en wek- en waarschuwingssystemen. In sommige gevallen kan hiervoor tussenkomst aangevraagd worden bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (V.A.P.H.). Zie VAPH & vlibank