Inschrijvingen!

Uw peuter mag naar school als het de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden heeft. Er zijn -van overheidswege- vaste instapmomenten voor peuters vastgelegd.

1ste schooldag van september, 1ste dag na de herfstvakantie, 1ste dag na de Kerstvakantie, 1 februari, 1ste dag na de krokusvakantie, 1ste dag na de Paasvakantie en de maandag na Hemelvaart.

U bent van harte welkom op volgende info -momenten:

Van 9-11u

  • zaterdag 14 oktober '17 (Bruggestraat & Vijfwegen)
  • vrijdag 15 december '17(Bruggestraat)
  • zaterdag 27 januari '18 (Bruggestraat & Vijfwegen)
  • vrijdag 23 maart '18 (Bruggestraat)
  • woensdag 9 mei '18 (Bruggestraat)
  • zaterdag 9 juni '18 (Bruggestraat & Vijfwegen)

Er is op elk infomoment de mogelijkheid om uw peuter in te schrijven, dit voor gelijk welke instapdatum.

(graag ISI+ -kaart of het KIDS-ID meebrengen)

'Wanneer mag mijn kindje starten?'

Kindjes geboren tss 1 januari tot en met 1 maart 2015 stappen in na de ZOMERVAKANTIE dus vanaf 1 sept '17

Kindjes geboren tss 2 maart tot en met 6 mei 2015 stappen in na de HERFSTVAKANTIE dus vanaf maandag 6 november '17

Kindjes geboren tss 7 mei tot en met 8 juli 2015 stappen in na de KERSTVAKANTIE dus vanaf maandag 8 januari'18

Kindjes geboren tss 9 juli tot en met 1 augustus 2015 stappen in vanaf donderdag 1 februari '18 ( teldag)

Kindjes geboren tss 2 augustus tot en met 19 augustus 2015 stappen in na de KROKUSVAKANTIE dus vanaf maandag 19 februari '18

Kindjes geboren tss 20 augustus tot en met 16 oktober 2015 stappen in na de PAASVAKANTIE dus vanaf maandag 16 april '18

Kindjes geboren tss 17 oktober tot en met 14 november 2015 stappen in na HEMELVAART dus vanaf maandag 14 mei '18

Kindjes geboren tss 15 november tot en met 31 december 2015 stappen in na de zomervakantie dus vanaf 1 sept '18 in 1ste kleuter!

Neem alvast een kijkje op de klaswebsite van de peuterklas Bruggestraat!

KLIK HIER!

Klik hier voor de klaswebite van de peuter-1ste kleuterklas op de Vijfwegen!