Zorg

Onze school en ons zorgteam werken ook nauw samen met het CLB Roeselare.

Voor meer info klik hier!

Ondersteuningsnetwerk ZUID

Sinds 1 september 2017 veranderde er heel wat met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen met zorgnoden in het onderwijs. De GON-werking, ION-werking en de waarborgprojecten werden vervangen door een nieuw ondersteuningsmodel. Voortaan spreken we over ondersteuningingsnetwerken. De ondersteuning waar een school voor haar leerlingen beroep kan op doen, zal mede bepaald worden door het ondersteuningsnetwerk waar de school tot toetreedt.

Onze scholen hebben zich aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk ZUID, regio West-Vlaanderen. Meer info over het netwerk: www.netwerkzuid.be.

Extra info en duiding vind je op de website van klasse: www.klasse.be.