Sport op school

Naast het wekelijkse turnuur met de turnleerkracht, is er ook Sport & Spel!

Voor de kinderen van het lager:

Elke woensdagvoormiddag nemen meester AƤron en juf Noor een groep leerlingen onder hun hoede en geven hen de ganse voormiddag een leuke sportbeleving.

De leerlingen leren er naast bewegen ook andere vaardigheden bij, zoals samenwerken, leiding geven in groepsverband, stapsgewijs tot een oplossing komen en nog veel meer.

Enkele voorbeelden van spelen: 'Mastermind': In ploegverband bepaalde opdrachten uitvoeren om tot de correcte kleurencode te komen.

'Scrabble' : Tijdens een estafette letters verzamelen en en samen tot een woord/zin komen. Onderweg nemen de kinderen verschillende hindernissen.

De kleuters:

Voor de kleuters gaat Sport & Spel door op vrijdagvoormiddag.

Net als bij het lager is er een beurtrol voor de kleutergroepen.

Juf Lien en juf Noor plannen elke week een leuke sportactiviteit! Dit gaat van Sherborne, klimparcours, ritme en expressie, estafette tot een ware schattenjacht!

Geniet mee van de vele sportmomenten aan de hand van onderstaande foto's!

Sherborne en relaxatie bij de kleuters van het 3de!

20170908_092946.mp4

Sherborne en relaxatie met het 2de kleuter:

Bewegingsomloop op de toestellen! 2de kleuter!

20171013_092311.mp4

Hoekenwerk met doorschuifsysteem! 3de kleuter!

Hoekenwerk 1ste kleuter en de peuters!

Hoekenwerk met doorschuifsysteem 2de kleuter!

Hoekenwerk met doorschuifsysteem op de Vijfwegen!

Klimmen en klauteren: de peuters!

Bewegingsomloop op de Vijfwegen: