Gezond op school!

Oog voor lekkers!

Dit is een project die we vroeger kenden onder de naam Tutti Frutti

"Oog voor lekkers" is een actie van de Vlaamse overheid met als doel kinderen en jongeren meer fruit te leren eten door het aan te bieden op school. Dit fruitproject wordt daarom deels gesubsidieerd. Meer info vindt u hier: www.oogvoorlekkers.be

We krijgen 10 weken fruit van de overheid, 10 weken van de ouderraad en 10 weken fruit gesponsord door onze school.

Wekelijks wordt vers fruit van de lokale fruitwinkel geleverd en uitgedeeld aan alle kinderen.


Dit gebeurt telkens op dinsdag!

Op die dag hoeft uw kind dus maar één tussendoortje mee te brengen van thuis.

Als school trekken wij deze gezonde trend door en vragen we aan de ouders om op donderdag een stuk fruit mee te geven van thuis.

Dus concreet betekent dit:

→ Op dinsdag: Gratis fruit te verkrijgen op school!

→ Op donderdag: Een stuk fruit mee van thuis.

Met het project Lekker Fris ontdekten we samen met onze leerlingen dat een verluchte klas de motivatie en concentratie verbetert. We trekken deze gezonde actie ook door naar het nieuwe schooljaar '18-'19!

De werkgroep gezondheid lanceerde een nieuwe 'gezonde' actie!

Bij de speeltijd van 10u en 15u:

Na het belsignaal mag er telkens een klas rondjes op de speelplaats lopen, alvorens de lessen weer aan te vatten!

Hup met de beentjes!

Madame Frutti, Dokter Zuurstof en Miss Move waken erover dat de 'gezonde' acties ook in het nieuwe schooljaar '18-'19 succesvol blijven!

In het schooljaar '17-'18 schreven we ons als school ook in om 'mee te bewegen naar de zon!