Sinds enkele schooljaren communiceert onze school met Gimme, naast de traditionele kanalen, zoals rechtstreeks contact met de ouders, de mail en het briefje.

Wat is Gimme?

Klik hier voor stappenplan

Gimme is een online platform dat alle berichten van scholen, verenigingen en sportclubs organiseert. Een Gimme pagina is opgesplitst in klassen. In Gimme noemt men dat kanalen.

Via de kanaalkiezer kan je als ouder de kanalen volgen die voor jou belangrijk zijn. Onze school heeft er voor gekozen alle specifieke klasinfo via gesloten kanalen te publiceren, zodat alleen de ouders van kinderen die in die klas zitten deze informatie krijgen.

Wij raden ouders aan om zich te registreren op het klaskanaal van hun kind. Zo is het gemakkelijk voor alle partijen om informatie uit te wisselen en op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen op school.

Indien reeds geregistreerd, voldoet het enkel om het nieuwe klaskanaal van uw kind(eren) aan te duiden. (zie 'extra kanaal toevoegen)