Schoolraad

Via de schoolraad participeren ouders, personeel, de lokale gemeenschap samen in het schoolbeleid met elk evenveel vertegenwoordigers. De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders en leraren.

Dit gebeurt via de Nieuwsbrief, de website van de school en op de bijeenkomsten van de Schoolvrienden of Kleutervrienden.

De directie is aanwezig op de bijeenkomsten en heeft een adviserende stem.

De leden van de schoolraad zetelen vier jaar.

2019 06 05 Verslag schoolraad.pdf
2019_02_07_Verslag_schoolraad.pdf