ระบบสารสนเทศ Big Data

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี


เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 


การเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

ผ่านเว็บไซต์ www.data.go.th 

 

พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

E-mail : ict@ssps4.go.th | โทรศัพท์ : 02-5933530 ต่อ 412