สนามแข่งและที่พัก

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69