การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 

030ผลการประเมินความเสี่ยงฯ 2567.pdf