09/04/2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

01/04/2567 ประกาศ อ....เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัเลือกที่ผ่านการประเมินด้านผลงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

26/03/2567  ประกาศ ..ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

25/03/2567  ประกาศ ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567

25/03/2567  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง อนุมัติผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

25/03/2567  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง อนุมัติผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

22/03/2567  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

22/03/2567  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

สพม.บุรีรัมย ร่วมรณรงค์ “คัดแยกขยะ” ในหน่วยงาน 

เว็บไซต์จากหน่วยงานอื่น