Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

📣 12/01/2565 สพม. บุรีรัมย์ แจ้ง เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
📣 28/12/2564 ประกาศ สพม. บุรีรัมย์ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป้นไทย ภายใต้หัวข้อ เด็กอวด ทำดี รอบที่ 2
มหาวิทยาลัยสารคราม การสอบคัดเลือกภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2565

เว็บไซต์จากหน่วยงานอื่น