Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประกาศย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

ข่าวกิจกรรม

ขอขอบคุณคอลัมน์ "ใต้ร่มเงา สพฐ." หน้าการศึกษา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ขอขอบคุณคอลัมน์ "รอบรั้วการศึกษา" หน้าการศึกษา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

16 กรกฎาคม 2564 สพม.บุรีรัมย์ จัดรายการวิทยุ "คุยเฟื่องเรื่องการศึกษา" ประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-08.30 น. See

12 กรกฎาคม 2564 พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดโนนดินแดงใต้เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดงได้มีเมตตาบริจาคปัจจัยสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดขมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จำนวน 10,000 บาท. See More

12 กรกฎาคม 2564 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาให้แก่ศึกษานิเทศก์ทุกระดับ ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

See More

12 กรกฎาคม 2564 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียน กิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรร… See More

9 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา See More

8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ See More

6 กรกฎาคม 2564 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า See More

2 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคม อ.นางรอง ดร.กฤษ ละมูญมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ See More

ข่าวจากหน่วยงานอื่น

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป้นไทย ภายใต้หัวข้อ เด็กอวด ทำดี รอบที่ 2
มหาวิทยาลัยสารคราม การสอบคัดเลือกภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2565

เว็บไซต์จากหน่วยงานอื่น