11/7/2567 ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนสตึก สพม. บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

11/7/2567 ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างคนดี ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

4/7/2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

3/7/2567ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 2)

2/7/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

24/6/2567 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2567

24/6/2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง อนุมัติผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

ข่าวกิจกรรม

"สพม.บุรีรัมย์จัดการประชุมจัดทําข้อมูลสภาพ
อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" 

วันที่ 9 กรกฏาคม 2567  ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์  ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานเปิดการประชุมจัดทําข้อมูลสภาพอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมอบนโยบายและแนวทางการทํางานและบรรยายพิเศษ
อ่านต่อเพิ่มเติม

"สพม.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kampuchean Action to Promote Education (KAPE)"และลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนนางรอง ดร.กฤษ  ละมูลมอญ ผอ.สพม.บุรีรัมย์ และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kampuchean Acti to Promote Education (KAPE)" และลงนาม MOU   

"สพม.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kampuchean Action to Promote Education (KAPE)"

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kampuchean Action to Promote Education (KAPE)

อ่านต่อเพิ่มเติม 

"โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย
สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑"

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 

อ่านต่อเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

พระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับตราเสมาธรรมจักรที่แขนเสื้อด้านขวา

สพม.บุรีรัมย ร่วมรณรงค์ “คัดแยกขยะ” ในหน่วยงาน 

เว็บไซต์จากหน่วยงานอื่น