7/11/2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศเพิ่มเติม)  

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

สพม.บุรีรัมย ร่วมรณรงค์ “คัดแยกขยะ” ในหน่วยงาน 

เว็บไซต์จากหน่วยงานอื่น