รวมภาพจากกล้อง DSLR รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 (โดย อ.นิด)

รุ่นที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2561

รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตร