กรีฑานักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

ประกาศผลการแข่งขัน

กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2561

โทร.074 – 357547 ต่อ 36 (081-5993453) อ.อนันต์ศิษฎ์ สายตรง

ปฎิทินการจัดการแข่งขัน

  • 8 สิงหาคม 2561 หมดเขตการรับสมัคร
  • 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น. ประชุมผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม
  • 17-18 สิงหาคม 2561 วันแข่งขัน
   • เดินขบวนพาเหรด
   • พิธีเปิด

(รอการปรับปรุงข้อมูล 5 นาที หลังจากส่งข้อมูล สามารถส่งข้อมูลได้ตลอดเวลา)

ดูผลการลงทะเบียนโรงเรียนและนักกรีฑา

อายุ ประเภท