ดร.สุพล จอกทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

test01

✍คุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารบันทึกกิจกรรม PLC ปีการศึกษา 2564 คลิกลงวันที่ 15 มิ.ย. 2564

ขอรับค่าสนันสนุนการใช้จ่ายของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิกลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 คลิกลงวันที่ 28 พ.ค. 2564

ประกาศการจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโนนนสูงศรีธานี ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกลงวันที่ 27 พ.ค. 2564

ประกาศการให้บริการของร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกลงวันที่ 27 พ.ค. 2564

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทั่วไป) รอบ 2 ปีการศึกษา 2564 คลิกลงวันที่ 25 พ.ค. 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 คลิกลงวันที่ 25 พ.ค. 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิกลงวันที่ 24 พ.ค. 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เข้มคลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องภาษาอังกฤษเข้มคลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เข้มคลิก

ประกาศตราสัญญาลักษณ์แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น คลิก

✍ประกาศตราสัญญาลักษณ์แผนการเรียนภาษาจีนคลิก

✍ประกาศตราสัญญาลักษณ์โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษคลิก

✍ประกาศตราสัญลักษญ์โรงเรียนโนนสูงศรีธานี คลิก

ประกาศมาตรฐานภาระงานการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564คลิก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันต้นไม้แห่งชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม

รับมอบตัวนักเรียน ม.1

ปีการศึกษา 2564

รูปภาพเพิ่มเติม

รับมอบตัวนักเรียน ม.4

ปีการศึกษา 2564

รูปภาพเพิ่มเติม

รับการตรวจคัดกรอง covid 19

รูปภาพเพิ่มเติม

รับเงินบำรุงการศึกษา ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2564

รูปภาพเพิ่มเติม

การประชุมอบรมตรวจสอบและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2564

รูปภาพเพิ่มเติม

ผอ.กล่าวต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

รูปภาพเพิ่มเติม

นายกิตติภพ อินอุ่นโชติ

ครูฟิสิกส์

นางสาวยุวเรศ แหไธสง

ครูฟิสิกส์

นางสาวสิรินารถ เทียนสันเทียะ

ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวรุ่งนภา เกทษร

ครูภาษาอังกฤษ

นายธีรพงษ์ วงษ์สะอาด

ครูศิลปะ

นายวุทธิภัทร์พิสิษฐ์ ชินรางค์กุลโน

ครูสังคม

นางสาวปิยาภรณ์ สกุลไพศาล

ครูภาษาอังกฤษ

Mrs.Lanie Olea Cabannan

ครูภาษาอังกฤษ