Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

รางวัลชนะเลิศการประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด นางสาวปรียาดา สมภพ ม.5/2 เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งในระดับภาคอีสาน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 044-379250

เบอร์โทร ท่านผู้อำนวยการสุพล จอกทอง 089-9479931

ข่าวประกาศทั้งหมด<<คลิก>>

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จดหมายข่าวทั้งหมด <<คลิก>>

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
test01

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ขอบฟ้า ทองคำ นักเรียนชั้น ม.2/16 ได้รับรางวัลลูกกตัญญู สาขาเด็กและเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ จากชมชมส่งเสริมกิจกรรมการแสดงเด็กและเยาวชน แห่งประเทศไทย