ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

แนวปฏิบัติการเข้าสอบคัดเลือก

1.  รายงานตัวเข้าสอบ เวลา 07.00 -07.30 น.และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมอย่างถูกต้อง เรียบร้อย

2. หลักฐานการมีสิทธิ์เข้าห้องสอบคัดเลือก(ต้องมีครบทั้ง 2 รายการ)

          2.1 บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ   2.2 บัตรประจำตัวประชาชน

3. อุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบคัดเลือกได้

           3.1 ปากกาน้ำเงิน      3.2 ดินสอ 2 B 3.3 ยางลบดินสอ

4. สิ่งของต้องห้าม ไม่อนุญาตเข้าห้องสอบ

           4.1 เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท 4.2 เครื่องคิดเลข      4.3 นาฬิกาดิจิตอล


พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ >>>>> https://www.sritaninext.com/general_search.php 

ปฏิทินรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  สพม.นครราชสีมา

หลักฐานการสมัคร 

1.รูปถ่ายนักเรียน ป.6/ม.3  จำนวน 1 รูป   

2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน   

3.ป.พ.7 (รับรองผลการเรียนที่ระบุผลการเรียนและติดรูปถ่ายนักเรียน)

📞ติดต่อสอบถามรายละเอียด หมายเลข 044-379250 ,081-9672984,089-5814708

จดหมายข่าวทั้งหมด <<คลิก>>

ระบบงานภายใน

ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินกิจกรรม/แผนงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้ม ม.ต้น ที่สอบผ่านคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

1.เด็กหญิงชลิตา วิจบ นักเรียนชั้นม.3/2 (ตัวจริงลำดับที่23)

2.นายธนกฤต สังข์กลาง นักเรียนชั้นม.3/2 (ตัวจริงลำดับที่ 50)

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 46 ICT ณ จังหวัดพะเยา ลิ้งค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร--->>คลิก<<--- 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์