ให้คุณครูที่ต้องการขอใช้สถานที่ต่างๆ 

คลิ๊กที่หัวข้อ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านข้าง 

และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

คณะครูสามารถตรวจสอบวันว่าง 

หรือตรวจเช็คการขอใช้สถานที่ในปฏิทินได้ 

โดยการคลิ๊กที่ " ตรวจสอบการจองสถานที่ " 

หรือ คลิ๊กที่รูปปฏิทินด้านข้างได้เลย

คณะครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ที่งานโสตทัศนศึกษาได้กำเนินการบันทึกไว้ เพื่อนำไปใช้ในการสรุปกิจกรรม สรุปโครงการ และอื่นๆ ได้เลยครับ

คลิ๊ก "รูปภาพกิจกรรมต่างๆ"