การจัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์

Google Classroom

สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสอบถาม ปัญหา/ขอเพิ่ม/รีเซ็ตรหัสผ่าน บัญชีอีเมล์ @srisaket.nfe.go.th ได้ที่ << LineID : 0847426433 >>

ผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์

Google Classroom ระยะที่ 1-2


การใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น สำหรับผู้เรียน กศน.ศรีสะเกษ


รวมคลิปวีดีโอสอนการใช้งาน Google Classroom

GOOGLE CLASSROOM การใช้งานครั้งแรก สำหรับนักศึกษา

การทำแบบทดสอบก่อนเรียน ผ่าน Google Classroom สำหรับนักศึกษา

การทำใบงาน ใน Google Classroom ผ่าน Google Form สำหรับนักศึกษา

การใส่รูปภาพ และ ความคิดเห็น ในใบงาน ผ่าน Google Classroom สำหรับนักศึกษา

วิธีการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
คลังสื่อ

เอกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana

เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

คลิปวีดีโอสื่อการเรียน