ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ (การตอบกลับ)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ