สถานที่จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ถนนมะโน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ 054-710373

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน 226/24 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ 054710373 โทรสาร 054-773079

www.srinan.ac.th

www.facebook.com/posncomnan

นายชโยดม พลายสาร : ผู้ประสานงาน โทร-0835726101