กิจกรรมติว สอบ ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมตักบาตรเช้าทุกวันศุกร์ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันสำคัญ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรภัญญะทุกวันศุกร์  ปีการศึกษา 2562

โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 25626 - 7 พฤศจิกายน 2562

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


กิจกรรมร้องเพลงคุณธรรม ม.ต้น

กิจกรรมร้องเพลงคุณธรรม ม.ปลาย

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น

กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย

กิจกรรมสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับ ม. 1-6

74913505_2447632608696552_5565659163702461546_n.mp4

ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

รางวัลเหรียญทอง 

สวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ 

594729635.007117.mp4

ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

รางวัลเหรียญทอง 

การเล่านิทานคุณธรรม

ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 4

รายการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.1-3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ระดับเขตพื้นที่

รางวัลเหรียญทอง ประเภทเล่านิทาน 

ม.ต้น และ ม.ปลาย

ผู้เข้าแข่งขัน

1. เด็กหญิงณัฐวรา ชมแก้ว    ระดับชั้น ม.ต้น

2. นางสาวสุมาลี   ปัสสา        ระดับชั้น ม.ปลาย

ครูผู้ฝึกสอน

1. นางสาวอาทิตยา วงษ์วรรณ ฝึกสอนระดับ ม.ต้น

2. นางสาวสุทธิตา อินพรม       ฝึกสอนระดับ ม.ปลาย

กิจกรรมตักบาตรเช้า ปีการศึกษา  2562

กิจกรรมตักบาตรเช้า ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมตักบาตรเช้า ปีการศึกษา 2560