ELAC (Comité Asesor de Aprendices de Ingles
ELAC (English Learners Advisory Committee)

Proxima reunion de ELAC: 18 de septiembre del 2018 de 6:00pm a 7:30pm en la libreria de Montgomery High

Proxima reunion de DELAC: 1 de noviembre del 2018 de 6:00 PM a 8:00 PM en el Staff Training Center del Distrito

211 Ridgway Ave, Santa Rosa CA

--------------------------------------------------------------------------

Upcoming ELAC Meeting: September 18, 2018 from 6:00pm to 7:30pm in the school library

Upcoming DELAC meeting: November 2, 2018 in the Staff Training Center at the District Office

211 Ridgway Ave, Santa Rosa CA

Reuniones de ELAC del año escolar 2018-2019

13 de septiembre del 2018 (5:30-6:15pm) - Libreria

18 de octubre del 2018 (6-7:30pm)

15 de noviembre del 2018 (6-7:30pm)

13 de diciembre del 2018 (6-7:30pm)

17 de enero del 2018 (6-7:30pm)

21 de febrero del 2018 (6-7:30pm)

14 de marzo del 2018 (6-7:30pm)

11 de abril del 2018 (6-7:30pm)

9 de mayo del 2018 (6-7:30pm)

2018-2019 School Year ELAC Meetings

September 13, 2018 (5:30-6:15pm) - Library

October 18, 2018 (6-7:30pm)

November 15, 2018 (6-7:30pm)

December 13, 2018 (6-7:30pm)

January 17, 2018 (6-7:30pm)

February 21, 2018 (6-7:30pm)

March 14, 2018 (6-7:30pm)

April 11, 2018 (6-7:30pm)

May 9, 2018 (6-7:30pm)