Games Based Learning Techniques

17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

บันทึกการอบรมฯ (เพื่อประโยชน์เชิงวิชาการเท่านั้น)

สงวนสิทธิ์โดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

http://bit.ly/thaipod2018_gbl

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้รับเกียรติจาก ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และทีมงานจากคณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning Techniques) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

ภาพ และ วีดีโอ บันทึกการอบรม

ทีมวิทยากรและผู้จัดงาน

วีดีโอบันทึกการอบรม (วันแรก)

การบรรยายเนื้อหาช่วงแรกโดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

บรรยากาศการทดลองเล่นเกมส์ (360 องศา)

บรรยากาศการทดลองเล่นเกมส์ (360 องศา)

กติกาการแบ่งกลุ่ม

การแบ่งกลุ่ม

กติกาสำหรับแต่ละกลุ่มในการพัฒนาเกมส์

หัวข้อที่แต่ละกลุ่มเลือก

ทดลองเล่นเกมส์ที่สอดคล้องกับกลุ่มของตน

บรรยากาศการหารือและทดลองเล่นเกมส์

เกณฑ์การออกแบบเกมส์

สรุปประเด็นการอบรมในวันแรก


ประมวลภาพและวีดีโอทั้งหมด (วันแรก)

พร้อมภาพและวีดีโอแบบ 360 องศา