หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 38

หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับ.....

กระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัด สพม. 38

ประจำปีงบประมาณ 2561

ปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา (1).doc