หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 38

หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับ.....

กระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัด สพม. 38

ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา ปี 2564.pdf
ตารางปฎิทินตรวจสอบสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563.pdf
ตารางการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562.docx
ปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา (1).doc