‘t Zijn niet de noten, ’t is de melodie !

Op basisschool Spijker lopen de kinderen rond als muzieknoten doorheen een prachtig lied. De leerkrachten zijn de muzikanten die elk op hun manier hun instrument bespelen zodat we de muziek elke keer weer mooier kunnen laten klinken. De dirigent, onze directeur, stuurt en begeleidt de muzikanten zodat ze hun instrumenten telkens weer schitterend laten klinken.

Elke noot klinkt mooi! Maar als we ze samen laten klinken, dan begint de magie.