MOving the future!

SPC Technology là nhà cung cấp các giải pháp công nghệ quản trị doanh nghiệp hiệu quả. SPC có hơn 10 năm tâp trung vào lĩnh vực phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP) và đã tạo nên một nền tảng công nghệ vững chắc, toàn diện và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đặc thù khác nhau của từng doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề kinh doanh.

Chúng tôi không chỉ trao cho doanh nghiệp phần mềm, chúng tôi trao cho khách hàng của mình công cụ và cùng với khách hàng tạo dựng nên tài sản công nghệ của chính họ. Đó là cách chúng tôi vẫn góp phần vào sự thành công của nhiều doanh nghiệp cũng như tiếp tục đồng hành xuyên suốt với quá trình thay đổi và phát triển của khách hàng.

SPC là nhà sáng lập của phần mềm quản trị doanh nghiệp Phoebus ERP, được cấp bản quyền số 1520/2013/QTG tại Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam.