Quy trình Bán hàng

  • Nhập và xử lý các nghiệp vụ kho như: xuất kho, nhập kho, chuyển kho,...
  • Tạo lập và lưu trữ thông tin các báo giá, yêu cầu bán hàng.
  • Lưu trữ danh mục thông tin khách hàng.
  • Tính năng phê duyệt nhiều bước
  • Phân tích dữ liệu bán hàng.
  • Cung cấp hệ thống biểu mẫu báo cáo
  • Cung cấp các mẫu in: phiếu xuất kho, phiếu giao hàng, phiếu thu, ...
  • Phoebus quản lý toàn bộ quy trình bán hàng từ khi nhận được yêu cầu gửi báo giá đến lúc gửi hóa đơn và hàng hóa cho khách hàng.