Quản lý trường học

Quản lý tuyển sinh:

 • Quản lý thông tin đối tượng tiếp cận: cá nhân, bố mẹ, kênh tiếp cận, địa chỉ liên hệ…
 • Follow up đối tượng, ghi nhận nội dung trao đổi, mời tham dự hội thảo
 • Phân bổ đối tượng tiếp cận cho tư vấn viên
 • Quản lý hội thảo, danh sách phụ huynh tham dự hội thảo
 • Chuyển đối tượng tiếp cận thành tiềm năng khi đủ điều kiện, ghi nhận booking giữ chỗ
 • Quản lý kiểm tra đầu vào học sinh
 • Quản lý các chương trình kích sale, ưu đãi
 • Gửi mail, SMS tự động cho phụ huynh
 • Nhắc nhở tư vấn viên lịch làm việc trong ngày
 • Chuyển đối tượng tiềm năng thành học sinh, tạo mã học sinh khi đủ điều kiện về sức khỏe, các loại phí và học phí
 • Quản lý thông tin đội tuyển sinh, thông tin giáo viên theo từng cơ sở, khối lớp
 • Lập chỉ tiêu tuyển sinh

Quản lý thông tin học sinh:

 • Chăm sóc học sinh trong quá trình học: sinh nhật, họp phụ huynh…
 • Quản lý thông tin anh chị em cùng học tại trường
 • Tạo danh mục lớp, xếp lớp cho học sinh
 • Ghi nhận học sinh in, out và chuyển cơ sở
 • Follow up học sinh trong quá trình học
 • Báo cáo thống kê học sinh đa dạng, đa chiều dưới dạng excel, word, pivot…

Quản lý phí và thu phí:

 • Tạo và quản lý các loại phí và học phí, phí trễ hạn
 • Tạo và quản lý các chính sách miễn, giảm học phí, học bổng, trả góp
 • Quản lý thanh toán và biên lai thu phí, theo dõi và kiểm tra lại từ ngân hàng. Hỗ trợ in biên lai, phiếu thu theo các mẫu khác nhau
 • Đăng ký dịch vụ, tạo công nợ
 • Truy vấn, kiểm tra tình hình công nợ của học sinh
 • Nhắc nhở thanh toán các khoản chưa thu hồi
 • Tạo và quản lý các phiếu đề xuất liên quan đến thu phi, kiểm soát chặt chẽ thông qua quy trình phê duyệt nghiêm ngặt, chính xác
 • Khả năng liên kết đến phân hệ kế toán sổ cái để phục vụ việc kết chuyển, hạch toán chi phí, doanh thu
 • Khả năng liên kế đến phân hệ kho để theo dõi tình trạng nhập xuất sách vở, đồng phục… và quản lý lưu chuyển hàng hóa giữa các cơ sở

BÁO CÁO

 • Báo cáo tuyển sinh tổng hợp, chi tiết theo cơ sở
 • Báo cáo tuyển sinh chi tiết hàng tuần
 • Báo cáo phân tích học sinh In, out về trường sắp chuyển đến, lý do nghỉ học…
 • Báo cáo phân tích dưới dạng pivot kết hợp pivot chart cho phép người dùng phân tích theo các tiêu chí linh hoạt
 • Báo cáo thu phí